6 ráð við staðsetningu mottu / 6 guidelines on rug placement

Mottur geta gefið hlýju, búið til ramma og afgirt eða umfaðmað húsgagnauppröðun, gefið herberginu lit eða verið hlutlaus samnefnari. Mottur geta breytt ásýnd herbergis algerlega og sett punktinn yfir i-ið þegar kemur að flottri stíliseringu. Herbergi eru mismunandi að stærð og smekkur manna misjafn og velja á mottur í samræmi við það, en einnig skal hafa í huga hlutverk mottunnar. Við val á mottu í forstofu skiptir máli hve auðvelt er að þrífa hana, stofumotta má vera mjúk með háu flosi en betra er að hafa mottu undir borðstofuborði sem auðvelt er að ryksuga.

Rugs can give warmth, they can specify areas or unify furniture arrangements. They can provide color into a room or play with the interiors in a subtle way. A rug can completely change the feel of a room and is often the final and important piece in creating the look we seek. Rooms come in all sizes, the function of the rug varies and people have different taste so the decision of a rug should comply with all that. For instance when picking a rug for the foyer we need to keep in mind how easy it is to clean, a living room rug can be soft with large loops but a rug under the dining room table should be with a tighter weave that is easier to vacuum.

En hvað með stærð mottunnar? Á sófinn að hvíla allur á mottunni eða einungis fremri fætur sófans? Getur of lítil motta gert rými spaugilegt og sett hlutföllin úr skorðum eða skiptir stærðin engu máli? Til eru margar reglur um stærð og staðsetningu mottunnar og sumar þeirra í hrópandi mótsögn við hver aðra. Hvaða reglum eigum við þá að fylgja? Erfitt er að alhæfa um réttar stærðir eða staðsetningar þar sem engin tvö rými eru eins auk þess sem húsgögn eru misstór en eftirfarandi ráðleggingar geta vonandi hjálpað ykkur við að taka ákvarðanir í samræmi við ykkar rými og ykkar stíl. Við hendum því reglunum og notum orðið ráð í staðinn með einni undantekningu. Við verðum að fylgja einni reglu og sú segir að mottan verði alltaf að skera línur húsgagna, það er að segja að mottan nái út fyrir húsgögn eða húsgögn út fyrir mottu.

But what about the size of the rug? Should the sofa rest completely on the rug or just the front legs? Can a rug set the whole room out of proportion or doesn’t the size really matter? There are many rules that dictate the size and form of the rug and some in complete contrast to each other. So which rule should we follow? It’s actually impossible to give instructions that work for every room, since room sizes and shapes vary as well as furniture dimensions and forms but hopefully these guidelines below will help you make the decision based on your own surroundings and style. So we throw away the rules and use guidelines instead with one exception. That is the rule saying the rug must cut the outlines of the furniture, meaning that the rug is either larger or smaller than the furniture pieces.

Sex ráð við staðsetningu mottu / Six guidelines on rug placement

1:  Fremri fætur setuhúsgagns á mottunni en þeir aftari ekki.

Hlutföll við staðsetningu mottunnar verða að ákvarðast út frá stærð hennar og herbergisins en til leiðbeiningar má segja að mottan fari inn undir hvert setuhúsgagn um einn þriðja eða tvo þriðju. Með þessum hætti nær mottan að tengja saman öll húsgögn og um leið víkka út heildarmyndina.

1: Front legs on the rug but the back legs off.

The whole proportion of the set up dictates how far under the rug goes but as a guide we could say that the rug goes approx one or two thirds underneath the furniture. This way the rug connects all the pieces and unifies the room.

2:  Setuhúsgögn öll ofan á mottunni.

Mottan þarf að vera afar stór ef raða á mörgum húsgögnum ofan á hana. Mjög mikilvægt er því að velja húsgögnin fyrst og mottuna síðast svo að stærðir passi. Þegar við erum með mottu undir borðstofuborði er gott að hún nái vel út fyrir stóla til að auðvelda alla umgengni.

2: All furniture on the rug

The rug has to be large to carry all pieces of furniture. It is very important to lay out the room and pick all the furniture before buying the rug. When we use a rug under a dining table it should go well outside the chairs to ease pulling them back when sitting down.

3:  Sum setuhúsgögn alveg á mottu eða alveg fyrir utan, önnur hálf.

Mestu máli skiptir að koma auga á rétt hlutföll þegar taka á ákvörðun um hvaða húsgögn standa fyrir utan mottuna og hvaða inn á að hálfu. Prófið ykkur áfram með að færa húsgögnin til.

3: Some furniture completely on the rug or completely off, other half on.

In this case a good eye for proportion is necessary when chosing which piece should be off and which half on. Test by moving different furniture items.

4:  Ekkert setuhúsgagn á mottunni.

Mottan er staðsett á milli sófans og stóla með einungis sófaborðinu á. Hérna er mottan nánast í hlutverki sérstaks húsgagns í stað þess að vera tengill milli húsgagna. Það er erfiðast að ná þessari leið svo stofan virki sem ein heild.

4: Nothing but the table on the rug

The rug is situated between the sofa and chairs with just the sofa table on it. The rug tends to be more of an individual living room piece instead of connecting furniture. This is the most difficult way to go if the goal is to achieve balance in a room.

5:  Herbergið stjórnar mottustærðinni.

Aldagömul hefð um mottustærð er að mottan hylji nær allt gólfið en skilji eftir um það bil 15 til 20 cm kant meðfram öllu rýminu. Í dag er þessi hefð ekki mjög vinsæl þar sem að jafnaði er mikið lagt í gólfin og þau eiga að sjást og gólfkuldi er sjaldgæfari. En vissulega getur þetta verið glæsilegt.

5: The room decides the size.

An ancient tradition regarding rug size is for the rug to cover almost the whole floor with approx. 15- 20 cm of flooring visible by all walls. This is a fairly outdated arrangement since we spend a lot of money on flooring we want to be seen and cold floors are not as common.

6:  hugmyndir fyrir svefnherbergið.

Tvær helstu og bestu staðsetningar mottunnar í svefnherbergi eru annað hvort undir rúminu þar sem mottan nær vel út fyrir þrjá kanta þess en gólfið er bert við höfuðgafl og náttborð. Eða minni motta sett við hliðina á rúminu, annað hvort við fótagaflinn eða til hliðar við rúmið.

 

6:  ideas for the bedroom.

A small rug beside the bed or at the foot end works well in a bedroom. A more grand way is to have a large rug underneath the bed coming well out from the bed on three sides, leaving the headboard side rug free.

photo credits 01 02 03  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *